5. Software suspend i Linux kernen

5.1. Kort hvordan det virker

 1. Frys / stop alle processer. Afbryd hvis nogen ikke kan stoppes.

 2. Få fat i hukommelse. Check om der er hukommelse nok til at gemme et suspend image. Om nødvendigt optøes processerne og inddragelse af hukommelse fortsætter indtil der er nok hvorefter procesnedfrysningen gentages.

 3. Suspend drivers.

 4. Gem suspend image til swap partition:

  Først skrives alle pages som ikke er nødvendige at suspende (eksempelvis buffer og page caches)

  Derefter laves en kopi af de tiloversblivende pages med kerne og proces adresserum som gemmes på disken.

  Endelig gemmes page directory for alle gemte pages separat.

 5. Luk ned.

Resuming er den omvendte fremgangsmåde. Være varsom med at bruge RAM som skal overskrives data med indlæst fra det gemte suspend image. Den gamle kerne kopieres tilbage og registre genetableres.