4. Løsninger

Mulige måder at understøtte migration af processer og systemer.

Clusters - Mosix, Amoeba

+ Kræver ingen ændring af programmer

- Efter flytning kan der være afhængigheder med processer på andre knuder

På brugerniveau i userspace - CryoPID

+ Kræver ingen ændring af det underliggende system

- Programmer skal opføre sig pænt og kan ikke benytte IPC

Understøttelse via programmeringsproget - Emerald

+ Sker på højtniveau, dvs. mængden af tilstandsdata der skal gemmes og flyttes kan minimeres

- Kræver ændring af programmer

Virtuelle maskiner - UML, VMware, Xen, (swsusp)

+ Kræver ingen understøttelse fra hverken det underliggende eller det "virtualiserede" OS

+ Kræver ingen ændring af programmer

- Hele den virtuelle maskine eller systemet skal flyttes, dvs. mere tilstandsdata

- Netværksapplikationer kan ikke umiddelbart flyttes. Eksempelvis er der store problemer forbundet med swsusp og NFS.

Virtuelle kernegrænseflade - Zap

+ Tilstandsdata er veldefineret og velafgrænset og afhængigheder kan minimeres

+ Kræver ingen ændring af programmer

- Kræver understøttelse fra OS