Migration


Indholdsfortegnelse
1. Definition
2. Motivation
3. Problemer
3.1. Krav til transparent proces migration
4. Løsninger
5. Software suspend i Linux kernen
5.1. Kort hvordan det virker
6. Zap

1. Definition

Man kan skelne mellem proces og system migration selv om de har meget tilfælles.

Process migration

Evnen til at flytte kørsel af en proces fra en maskine til en anden eller til den samme maskine et tidspunkt ud i fremtiden.

System migration

  • Software suspension med henblik på at gendanne en systemtilstand næste gang, der bootes.

  • Flytte hele systemet til en anden maskine. Xen.